บ้านป่าเหมี้ยง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนโดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯประมาณ 14 กม. บ้านป่าเหมี้ยง ชุมชน บนเขาสูง โอบล้อมด้วยป่าเหมี้ยง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ภูเขาสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ1,200 เมตร  หมู่บ้านแห่งนี้มีจำนวนครัวเรือน ประมาณ 126 ครัวเรือนชาว บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนเหมี้ยงแปรรูปเหมี้ยงและหา ของป่าวิถีชีวิตของคนใน ชุมชนยังคงรูปแบบ ดั้งเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและ การละเล่นต่างๆ อาหารประจำถิ่นได้แก่ ยำใบเหมี้ยงยำดอกเสี้ยวหลามปลีไข่ป่ามสมุนไพรไส้อั่วเห็ดหอมฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถสัมผัสได้จริงแมกไม้ และขุนเขาไว้คอยบริการ
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
บ้านป่าเหมี้ยงเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องมากจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดอกเสี้ยวป่าสีขาวบริสุทธิ์ จะบานทั่วหุบเขาและระห่างทางเดิน ดอกเสี้ยวป่า เป็นดอกไม้พื้นเมือง ลักษณะดอก จะมีสีขาว มี 5 กลีบ มีแต้มสีชมพูที่กลีบใหญ่ ขึ้นบนภูเขาที่มีระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป มีขึ้นมากที่สุดที่ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ซึ่งในทุกปีจะมีเทศกาลดอกเสี้ยวบาน
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
นอกจากเทศกาลดอกเสี้ยวบานแล้วบ้านป่าเหมี้ยง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติิ จุดชมวิวที่ดอยล้านเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่กว้างไกลและมองเห็นแสงไฟในยามค่ำคืนได้ถึงจังหวัด คือลำปางเชียงใหม่และเชียงรายและจุดชมวิวดอยกิ่วฝิ่น ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ สวนที่สุดแห่งหนึ่งของ จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สำคัญ คือ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่มี จุดเด่นคือ น้ำพุร้อน และน้ำตกแจ้ซ้อน หากต้องการมาสัมผัสธรรมชาติิและวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด บ้านป่าเหมี้ยง มีที่พักแบบโฮมเสตย์ที่ให้บริการประมาณ 3-4 เจ้า  ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้ ตลอดทั้งปี
ดอยกิ่วฝิ่น
ดอยกิ่วฝิ่น ดอยกิ่วฝิ่น
มาเที่ยวในหมู่บ้านป่าเหมื้ยงต้องลิ้มลองอาหารของหมู่บ้าน ประกอบด้วย ยำใบเหมี้ยงที่เป็นที่นิยมขอนักท่องเที่ยว กล้วยป่า และไข่ป่ามใบตองเห็ดหอมดอย ให้ลองชิมอีกด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของหมู่บ้านกลุ่มอาชีพที่มีใน หมู่บ้านเหมี้ยงหมัก และชาใบเหมี้ยง รสชาติดั้งเดิมของชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป จากใบเหมี้ยงเช่น ลูกอมรสชาใบเหมี้ยง หมอนใบชา เห็ดหอมน้ำผึ่งป่า
จำนวน ห้องพัก : 11 หลัง
รับนักท่องเที่ยวได้ : 50 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการ มัคคุเทศก์พาเที่ยว : 200 บาท
ราคาค่าบริการอื่นๆ
- ค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ 100 บาท/ครั้ง/คณะ
- ค่าบริการเจ้าของบ้าน 100 บาท/คน - ค่าบริการอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ
- ค่าบำรุงกิจกรรมที่พาชม 100 บาท/คน - ค่าผู้นำเที่ยวกลางวัน ๆ ละ 200 บาท/ครั้ง/คณะ
กิจกรรม
• ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ไส้อั่วเห็ดหอม น้ำพริกเผาเห็ดหอม ยำใบเมี่ยง
• เทศกาลสงกรานต์ เลี้ยงผีปู่ย่า สงเคราะห์บ้าน เดือนเม.ย.
• เริ่มเก็บเมี่ยง เดือน พ.ค.- ส.ค. เทศกาลตานเมี่ยง เดือน ก.ย.
• ลอยกระทง เดือน พ.ย.
• ประเพณีข้าวจี่ ทำบุญข้าวใหม่ เดือน ม.ค.
• เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เดือน ก.พ.
• ตีผึ้ง ตีหลัว จักตอก เดือน มี.ค.
• ศึกษาธรรมชาติรอยพระบาท เดือน ก.พ.
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง
ที่อยู่ : 4 หมู่ 7 บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
เบอร์โทรติดต่อ :  086 - 024 - 0306
2. บ้านพญาวัง โฮมสเตย์ โทร 081 881 7632 
บ้านพญาวัง โฮมสเตย์
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
เส้นทางที่ 1 จากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านป่าเหมี้ยง เส้นทางเป็น
ทางลาดยาง 6 กิโลเมตร และทางคอนกรีตอีก 10 กิโลเมตร ลัดเลาะตามภูเขาสูงใช้เวลาประมาณ 20 นาที
เส้นทางที่ 2 เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มาตามเส้นทาง ตำบลห้วยแห้ว กิ่งอำเภอแม่ออน ระยะทางจากตัวเมือง
2.รถสาธารณะ
เนื่องจากยังไม่มีรถที่ให้บริการไปยังบ้านป่าเหมี้ยงต้องเหมารถจากตัวเมืองลำปางขึ้นไป