เชียงราย
ภาพ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคา รายละเีอียด
ภูฟ้าสวรรค์ รีสอร์ท ภูฟ้าสวรรค์ รีสอร์ท 1,000-2,500 ที่พักแนะนำ พักสบายบรรยากาศงดงามของ ทะเลหมอกในยามเช้ากับรีสอรทสวนใกล้ภูชี้ฟ้า
2/2 ม.19 หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง(เลาเจอ) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทร 089-895-3094 ,086-374-5048
http://www.phufhasawan.net
อุกฤษฟาร์มฮิลล์ พญาเลาอูโฮมสเตย์
แอนด์รีสอร์ท
2000 หมู่บ้านพญาเลาอู หมู่ที่ 23 ต.ตับเต่า อ.เทิง หมู่บ้านร่มฟ้าทอง อ.เวียงแก่น เชียงราย
โทร คุณธันยพงศ์  โทร.087-079-7359
หรือ 085-707-1841
http://www.payalaouhomestay.com
อุกฤษฟาร์มฮิลล์ อุกฤษฟาร์มฮิลล์ 2,400-4,800 053 918 100,081 992 8384
http://www.thailandsmile.com/ukristfarmhill.htm
ภูชี้ฟ้านิว รีสอร์ท 1500-800 หมู่บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โทร คุณต้อย  081-882-4129
คุณหน่อย 081-765-0182
คุณไพศาล  089-997-9035
http://www.phucheefahnew.com
โรงแรมวิวปาย ภูชี้ฟ้า ล็อจ 1,400-2,600 จำนวน 15 ห้อง
053 918 322, 089 084 5599, 081 207 7454,
081 022 1826
http://www.phucheefalodge.com
ภูชี้ฟ้าอินน์ ภูชี้ฟ้าอินน์ 1,000-3,500 โทร 053 918 225 ,081 960 6537
http://www.phucheefahinn.com
ลักษณ์ภูชี้ฟ้า ลักษณ์ภูชี้ฟ้า 700-1,200 จำนวน 10 ห้อง
โทร 089 759 1691
http://www.lukphucheefah.com
บ้านพักร่มโพธิ์ทอง 700-1,200 เลขที่ 51 บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย มีบ้านพัก 2 หลัง
รวมห้องพักจำนวน 7 ห้อง ราคาห้อง
โทร 087-1913582(ครูต๋อง)
www.romportong.com 
บ้านดินภูชี้ฟ้า บ้านดินภูชี้ฟ้า 750 26 หมู่ 10 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
http://www.baandinphucheefah.com
ภูชี้ฟ้าโอมสเตย์ ภูชี้ฟ้าโอมสเตย์  500-1,000 โทร 053-918 331, 081 980 4306
http://www.phucheefahhomestay.com
ไร่ร่มโพธิ์ทอง ไร่ร่มโพธิ์ทอง 500 จำนวน 15 ห้อง โทร 044 514 355
http://www.rairompothongresort.com
บ้านระเบียงฟ้า บ้านระเบียงฟ้า 450 จำนวน 12 ห้อง
087 719 2585,081 784 9045
http://www.phuchifah.com
อุกฤษฟาร์มฮิลล์ บ้านเคียงดอย 450-550 หมู่บ้านร่มฟ้าทอง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โทร.08-6194-1600
http://www.baankiengdoi.com
บ้านดินภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้ายอดมณี
โฮมสเตย์
450-4000 บ้านร่มฟ้าทองเลขที่ 39 หมู่ 18 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทร. 08-6191-1519, 08-8405-9063 ,
08-1165-0089
www.phucheefayodmanee.com
ภูชี้ฟ้า ฮิลล์ 400-450
โทร 081-980 4163 , 089-850 1577
http://www.phucheefahhill.com
ภูฟ้าทอง รีสอร์ท ม่านฟ้าฮิลล์ - ที่พักที่อยู่ตรงทางขึ้นภูชี้ฟ้า จำนวน 10 ห้อง
โทร 08-1952-1326
http://maanfhahill.com/
  บ้านออย โฮมสเตย์ 45 หมู่ 24 บ้านร่มฟ้าไทย ต .ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
082-8934001 
http://www.phucheefahhomestaybanaoy.com/
ดุสิตฮิลล์ ดุสิตฮิลล์ 400-600 โทร 085-7123887 กับ 092-4401624
http://www.dusithill.com
รุ่งตะวันรีสอร์ท 400-1,200 206 หมู่ 5 บ้านหนองบัวสด ต. ป่าสัก อ. เชียงแสน
จ. เชียงราย 57150 (ทางไปเชียงแสน)
โทร 053 955 915, 086 672 6253
http://www.rungtawanresort.com
ดุสิตฮิลล์ ภูหมอก แค้มป์ 350-1,500 01 915 4949 , 053 918 242
http://www.phumork.com
บ้านอรพันธ์ (ภูชี้ฟ้า) บ้านอรพันธ์ (ภูชี้ฟ้า) 300-4,000 โทร 086 195 7165 , 053 795 485
http://www.oraphan.com
ดุสิตฮิลล์ ดาวเหนือรีสอร์ท 300-1,500 บ.ร่มฟ้าไทย ม.24 ต.ตับเต่า อ.เทิง .เชียงราย
โทร 086-1797174 และ 080-8470819  
เฮือนดอกเสี้ยว - จำนวน 12 ห้อง
โทร 089-8518447 ,089-8525144
http://www.dorksiow.com
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามทางรีสอร์ทและที่พักอีกครั้ง

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook