ท่องเที่ยวชลบุรี
ภาพ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคา รายละเีอียด
เลอคาซา เลอคาซา 1,500-3,000 13/14 ซอย 1 ถนนชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์: 0 3839 9555 จำนวน 60 ห้อง
http://www.lecasa-bangsaen.com
ใบบัว บีช รีสอร์ท ใบบัว บีช รีสอร์ท 1350 - 1550 23/7 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0 3839 8408-9 จำนวน 18 ห้อง
http://www.baanbaibua.com
เดอะไืทด์รีสอร์ท เดอะไืทด์รีสอร์ท 3,800-18,000 44/1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0 3839 9200, 0 2640 4094-7
จำนวน 154 ห้อง
http://www.thetide-resort.com
ทามาริน่า รีสอร์ท 1,800-2,500 23/9-10 หมู่ 5 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 038-398218-9 ,081 782 9239
จำนวน11 หลัง
http://www.tamarinaresort.com
เมอร์เคียว ชลบุรี 1,400-200 934 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0 3878 1362-3,0 2267 0810
จำนวน149 ห้อง
http://www.mercure-chonburi.com
พนารักษ์ ปาร์ค 550-1,100 73/1 หมู่ 2 ถนนพรประภานิมิตร อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี จำนวน 32 ห้อง
โทรศัพท์: 0 38 521 166
แฮปปี้ อินน์ 200-400 782 หมู่ 4 ซอยแสนสบาย ชายหาดบางแสน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0 3838 1578
จำนวน 78 ห้อง
เอราวัณ เกสท์เฮาส์ 300-400 49/33 หมู่ 2 ซอยชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 038 38 3103-4, 038 38 3227-8
จำนวน 40 ห้อง
เอราวัณ เกสท์เฮาส์ 300-400 49/33 หมู่ 2 ซอยชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 038 38 3103-4, 038 38 3227-8
จำนวน 40 ห้อง
เอส เอส บางแสน บีช 1200-2500 68 หมู่ 13 ถนนชายหาดบางแสน สาย 1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0 38 381 226,038 381 670
038 38 3575-6 จำนวน 76 ห้อง
แสนสบาย บังกะโล 400-300 64 ถนนเลียบชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0 3838 1063
จำนวน 56 ห้อง
แสนดี 400 ซอย 1 ถนนชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 12 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 2654
แสนสุข รีสอร์ท 600-3,500 2 หมู่ 13 ถนนชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี จำนวน 75 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 1009

สุขใส 300-400 9 หมู่ 15 ซอย 4 ชายหาดบางแสน ถนนบางแสน 2
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 ห้อง
โทรศัพท์: 038 383 925
ยิ้ม เกสท์เฮาส์ 200-300 5/9 ซอย 1 ชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 3090
มหานคร เกสท์เฮาส์ 500-700 ซอย 2 ถนนชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 2246 , 0 3838 2747
มนัส เกสท์เฮาส์ 250-350 49/95 ซอย 1 ถนนชายหาดบางแสน สาย 1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 2290 , 0 3838 2041
บางแสน รีสอร์ท 1300 -1800 ที่พักริมหาดบางแสน
325 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 74 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 2577, 0 3838 2534, 0 3838 3221
บางแสน วิลล่า 950 - 3,200 178 ถนนชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
โทรศัพท์: 0 3838 2088 , 0 3838 3331-4
จำนวน 72 ห้อง

อีสเทิร์น 900-1500 888/34 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 126 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3827 3800-4
บางแสน รอยัลบีช คอนโด 800-1,500 148 หมู่ 13 ถนนชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี จำนวน 50 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 3550-4 ,0 3838 2905
บางแสนบีช รีสอร์ท 700-2500 55/150 ตำบลแสนสุข ถนนชายหาดบางแสน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 301 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 1628-9 , 0 3838 1675-70 38,
0 2246 3777, 0 2248 3262
http://www.bangsaenhotel.com
บางแสนคอนโดเทล
แอนด์โฮเทล
500-700 570 หมู่ 13 ตำบลแสนสุข ถนนชายหาดบางแสน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 60 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 2070 , 0 3838 3273-5
บางแสน เกสท์เฮาส์ 600-1800 511 หมู่ 13 ชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี จำนวน 26 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 1227
ไดมอนด์ อินน์ 800-900 245/33 หมู่ 13 ตำบลแสนสุข ถนนชายหาดบางแสน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 14 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 1923
ซี ไซด์พาเลซ 200-500 97/3 หมู่ 3 ถนนชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี จำนวน 79 ห้อง
โทรศัพท์:0 3839 0008, 038 39 0117
038 391 738
ชื่นใจ 100-150 97/25 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 35 ห้อง โทรศัพท์: 0 3828 5853
ชื่นจิต 150-200 80/44 หมู่ 3 ชายหาดบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3838 29720 3838 2972
แจน แอนดฺ แฟย์
เกสท์เฮาส์
300-1200 ซอย 2 ชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0 3838 2288 จำนวน 12 ห้อง
อุนากุล 300-500 816-818 ถนนเจตจำนงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 40 ห้อง โทรศัพท์: 0 3828 2329,0 3828 7880
ไดมอน พาเลซ 250-350 123 หมู่ 1 ซอยศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 14 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3827 2037-8
สุขใจบังกะโล 150-600 17/32 ถนนพระยาสัจจา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 36 ห้อง
โทรศัพท์: 0 3828 2255 , 0 3827 8160
ไทยวัฒนา 120-150 168/72 ถนนอัครนิวาศ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0 3828 2849 จำนวน 16 ห้อง
บุไทรคันทรีวิว 1200 - 3000 156 หมู่ 4 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา 30370 จำนวนห้องพัก 40 ห้อง
โทรศัพท์: 0 4422 8422 แฟกซ์: 0 4422 8420
ไร่ธันยพร 1200 - 3500 174 หมู่ 10 ตำบลวังหมี ถนนวังน้ำเขียว-เขาใหญ่
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนห้องพัก 16 ห้อง
โทรศัพท์: 089 927 9451, 084 734 7461
เพียร์แอนด์นรีสอร์ท 1200 - 3000 77 หมู่ 2 ซ.ชุมชนร่วมใจพัฒนา (น้ำตกสวนห้อม)
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีม 30370
โทรศัพท์: 08 7252 3179, 08 1925 7878,
0 4422 8356 แฟกซ์: 0 4422 8356
จำนวนห้องพัก 8 ห้อง
http://www.peer-nong-resort.com
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามทางรีสอร์ทและที่พักอีกครั้ง
**หากต้องการแนะนำโรงแรม รีสอร์ท สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ webmaster @paiduaykan.com
เว็บไซต์ยินดีเพิ่มข้อมูลให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยใดๆกรุณาติดต่อทางอีเมลที่แจ้งไว้เท่านั้นค่ะ
**หมายเหตุ อีเมล์นี้สำหรับติดต่อเรื่องงานเท่านั้น กรุณาอย่าเมล์มาสอบถามเรื่องที่พักว่าที่ไหนว่าง หรือแม้แต่ให้่ แนะนำที่พัก เพราะเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางให้ข้อมูลเท่านั้นไม่อาจทราบได้ กรุณาหาข้อมูล เปรียบเทียบโดย การสอบถามทางรีสอร์ทโดยตรงค่ะ

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook