ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดชลบุรี หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆว่า “เมืองชล”เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียง มาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวารวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรมและความเจริญ รุ่งเรืองในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และอุตสาหกรรมระดับ นานาชาติ สำหรับคนทั่วไปแล้ว ชลบุรีอาจเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะ หาดบางแสนและพัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างก็เดินทางเข้า มาสัมผัสความสวยสดงดงาม ของชายทะเลตะวันออกอันมีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ปีละหลายล้านคนการที่ชลบุรีตั้งอยู่ติด ทะเลและมีชายฝั่งทอดยาวถึง 160 กิโลเมตร ส่งผลให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาว อากาศ ไม่ถึงกับแห้งแล้งมากนัก;เพราะ ยังมีฝนตกอย่างชุ่มฉ่ำภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดย เฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนในของจังหวัดซึ่งมี ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบลอนลูกคลื่นสลับกันไป มักจะมี ฝนตกชุกกว่าชายฝั่งทะเลในครั้งอดีตแถบชาย ทะเลเมืองชลบุรีได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีมาก จนสามารถ ใช้ เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยและท ี่ตากอากาศของพระมหา กษัตริย์ รวมถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงในราชวงศ์จักรีหลาย พระองค์ ดังปรากฏหมู่พระราชฐานอันงดงามของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อยู่บน เกาะสีชังและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของชลบุรี ความได้เปรียบทางทำเลที่ตั้ง ณ ชายฝั่งทะเล ซึ่งมีคลื่นลมไม่แรงจัดตลอดปี ทำให้ชลบุรีกลายเป็นเมืองท่าสำคัญ มาแต่ครั้งโบราณกาล มีชาวจีนล่องเรือสำเภา ขนาดใหญ่เข้ามาค้าขายและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ดัง ปรากฏว่ายังคงมีลูกหลานชาวจีนอาศัยสืบ ต่อและประกอบสัมมาอาชีพอยู่ทั่วไปในชลบุรีแม้ทุกวันนี้ มีบันทึกของ ชาวเรือในอดีตกล่าวว่า เกาะสีชังเป็นจุดที่ เรือ สำเภา จีนมัก ใช้จอดพักเรือก่อนเดินทางเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือก่อน ก่อนเดินทางออกสู่มหาสมุทรจน ถึงทุกวันนี้ก็ ยังมีเรือสินค้าและเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เข้ามาจอดลอยลำในบริเวณ ดังกล่าวอยู่เสมอ ไม่เคย เปลี่ยน ทำเลที่ตั้งอันเหมาะสมสำหรับการค้าขายทางทะเลนี้เองส่งผลให้ปัจจุบันชลบุรีได้รับการ วางแผนให้เป็น เมืองหลัก ทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายของภาคตะวันออก มีท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือพาณิชย์สำคัญ ของประเทศไทย รองก็แต่ท่าเรือกรุงเทพฯเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย อาทิ โรงกลั่น น้ำมันโรงงานประกอบ รถยนต์ โรงงานน้ำตาลทรายโรงงานมันสำปะหลังอัดเส้นและอัดเม็ด และโรงงานผลิตชิ้น ส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ ชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม หลากหลาย ทั้งด้านธรรมชาติและสรรพชีวิต วัดวาอารามเก่าแก่ วิถีชีวิตชุมชน น่าสัมผัส งานหัตถกรรมอันประณีต รวมถึงยังมีสถานบันเทิงทันสมัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมผจญภัยหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้า ดำน้ำ เล่นเรือใบ ขึ้นเครื่องร่อน ฯลฯ ซึ่งต่างก็ช่วยส่งเสริม ให้เมืองชลมีความน่าดึงดูดใน ทุกมิต
ชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง สำหรับเมืองพัทยานั้น เดิมเป็นเมืองที่อยู่ในความปกครองของจังหวัดชลบุรี แต่ปัจจุบันพัทยาเป็นเมืองที่บริการ ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้
ติดต่อจังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่ออ่าวไทย
อำเภอเมือง-อำเภอบ้านบึง 14 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอพานทอง 24 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอพนัสนิคม 22 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอศรีราชา 24 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอเกาะศรีชัง 35 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบางละมุง 45 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอหนองใหญ่ 51 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบ่อทอง 56 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอสัตหีบ 86 กม.