วังน้ำเขียวฟาร์ม เป็นฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่ปลูกเห็ดมากมายหลากหลายพันธุ์ ทั้งเห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง นอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ดมากมาย ทั้งเห็ดสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเห็ด เช่นน้ำพริกเห็ด เห็ดดอง น้ำสลัดเห็ด เป็นต้น 
วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
แปลงผักปลอดสารพิษ
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
155 หมู่ 2 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 เว็บไซต์ http://wnkfarm.com
จากเส้นอ.ไทยสามัคคี เข้าตรงไปยังเส้นทางไปผาเ็ก็บตะวัน ประมาณ 6 กิโลเมตรก่อนถึงผาเ็ก็บตะวันจะเจอทาง แยกมีป้ายเขียนว่าวังน้ำเขียวฟาร์ม ให้เลี้ยวซ้ายขับตรงไปเรื่อยๆ จะถึงวังน้ำเขียวฟาร์ม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook