จิมทอมป์ัสันฟาร์ม ตั้งอยู่ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่กว่า 600 ไร่เ็ป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเกษตรซึ่งเปิด ให้เข้าชมในเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี ให้บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธรรมชาติได้ชื่นชม บรรยากาศอันงดงามและ เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผัก และดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษซึ่ง ปลูกด้วยความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มม ทอมป์สัน ฟาร์มมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทย เชื้อสายลาวซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทศกาลท่องเที่ยวจิมทอมป์สันฟาร์ม ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557. ถึง 11 มกราคม 2558. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น. 
รีวิวท่องเที่ยวจิมทอมป์สันฟาร์มทัวร์ 2012 สุดสะแนนแดนอีสาน http://www.paiduaykan.com/travel/jimthompson/

จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
ปี พ.ศ. 2550 จิมทอมป์สันได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสานที่เป็น เอกลักษณ์มา รวบรวม ไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ บ้านโคราช บ้านภูไท และเรือนเหย้า ซึ่ง “หมู่บ้านอีสาน” แห่งนี้ได้กลาย เป็น อีกหนึ่ง จิมทอมป์สัน ได้สร้างและรวบรวม “หมู่บ้านโคราช” เพิ่มในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการ สะท้อน สถาปัตยกรรม อันหลากหลายของภาคอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจุบันจิมทอมป์สันฟาร์ม ยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็น ประจำทุกปีในเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งสร้างความสุข และประสบการณ์อันแปลกใหม่ให้ทั้งผู้เข้า จิมทอป์สันฟาร์ม
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
1.สวนลอยฟ้าและทุ่งปอเทือง
จิมทอมป์สันฟาร์ม ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยสวนลอยฟ้าซึ่งจัด แสดงการปลูก มะเขือเทศแบบห้อยหัวลง (Upside Down Tomato) ชมมะเขือเทศและพริกหลากหลายสายพันธุ์ และเพลิดเพลินกับการเก็บ มะเขือด้วยตนเอง (U-Pick Tomato) พร้อมชมความงามของทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ามตา ในบริเวณเดียวกันท่านสามารถ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มตามอัธยาศัยก่อนขึ้นรถเพื่อชมความงามของ จุดต่างๆ ต่อไป
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
2. จุดชมวิวลำสำลาย ทุ่งทานตะวัน ฟักทองยักษ์
สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติในอ้อมกอดอ่างเก็บน้ำลำสำลายซึ่งทอดตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของจิม ทอมป์สันฟาร์ม และร่วม เก็บภาพความทรงจำกับทัศนียภาพ อันสวยงาม ณ ทุ่งทานตะวัน และทุ่ง Cosmos ที่บานสะพรั่งต้อนรับผู้เข้าชมตื่นตาตื่นใจ กับฟักทอง หลากหลายสายพันธุ์นับหมื่นผล รวมทั้งฟักทองยักษ์สีสัน สดใสรูปทรงแปลกตา สนุกสนานกับการชิมฟักทองและ เพ้นท์ฟักทองสำหรับเป็นของที่ระลึกจากจิม ทอมป์สันฟาร์มจากจุดนี้ผู้เข้าชมสามารถ นั่งรถนำเที่ยวหรือเลือกที่จะเดินชื่นชม ธรรมชาติและบรรยากาศ อันงดงามผ่านลานฟักทองและทุ่งทานตะวัน เพื่อไปยังจุดท่องเที่ยวต่อไป
จุดชมวิวลำสำลาย ฟักทองสำหรับซื้อกลับบ้าน
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
ฟักทองรูปร่างแปลกตา
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
ฟักทองสีสันสดใสวางประดับประดาบนลานกว้าง
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
ทุ่งดอกไม้สีสันสวยงาม
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
3 หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านโคราช
ชื่นชมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของหมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านโคราช สัมผัส วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การแสดงและการละเล่นต่างๆ มากมายของชาวอีสาน อิ่มอร่อยกับอาหารอีสาน หลากหลายรสชาติเรียนรู้วงจรชีวิต หนอนไหมที่ถักทอเส้นใยธรรมชาติ พร้อมชมทุ่งนาข้าวอินทรีย์และ กระบวน การผลิตข้าวแบบพื้นบ้าน พร้อมเลือกซื้อข้าว อินทรีย์พื้นบ้านจากทุ่งข้าวของจิม ทอมป์สันฟาร์ม ชมการ สาธิต การผลิต “ปุ๋ยบุญหลาย” ปุ๋ยชีวภาพ ที่ได้จากมูลสัตว์ และก่อนจะเดินทางไปยังจุดอื่นอย่าลืมแวะถ่ายรูป
หมู่บ้านโคราช
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
หมู่บ้านอีสาน
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
4. สวนดอกไม้เมืองหนาวและตลาดจิมป์ทอมสัน
หลังจากอิ่มเอมใจกับศิลปวัฒนธรรมอีสานแล้ว ผู้เข้าชมจะเข้าสู่จุดสุดท้ายของการท่องเที่ยว ชมการปลูกผักแบบ ไร้ดิน และเก็บภาพความสวยงามท่ามกลางทุ่งดอก Hollyhock และไม้ดอกเมืองหนาวหลากสีสัน ปิดท้าย ความสนุกสนาน ณ ตลาด จิม ทอมป์สัน เพื่อเลือกซื้อผัก ผลไม้ และดอกไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของจิม ทอมป์สัน พร้อมชมการสาธิต กิจกรรมของจิม ทอมป์สันเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตก่อนจะมาเป็นผืนผ้าจิม ทอมป์สันที่สวยงาม เช่น การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การทอผ้ามัดหมี่ ก่อนอำลา จิม ทอมป์สันฟาร์ม ด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ ไม่รู้ลืม
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
จิมทอมป์ัสันฟาร์ม จิมทอมป์ัสันฟาร์ม
ค่าเข้าชม : ทั้งชาวไทยและต่างชาติ  วันธรรมดา ผู้ใหญ่ 120 บาท เด็ก 80 บาท  วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใหญ่ 140 บาท เด็ก 100 บาท 

พิเศษ** สามารถซื้อบัตรล่วงหน้าราคาพิเศษ บัตรผู้ใหญ่ลดเหลือ 100 บาท และ เด็ก ลดเหลือ 70 บาท 
โดยบัตรล่วงหน้านี้สามารถใช้เข้าชมงานได้ทุกวัน รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ซื้อบัตรได้ที่ ร้านจิม ทอมป์สัน สาขาสุรวงศ์, สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์, ดิ เอ็มโพเรี่ยม และพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน และร้านจิม ทอมป์สัน สาขาปาลิโอ เขาใหญ่ และหอค้ำคูณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 216 7368, 08 5660 7336 และ 044 373 117
1. จากกรุงเทพไปสระบุรี
เมื่อถึงชุมทางต่างระดับสีคิ้ว (ระยะทาง 214 กม.) ให้ขับชิดซ้ายเข้าช่องเดินรถทางไป อ.โชคชัย (ทางหลวงหมายเลข24) จนถึงสี่แยกบริเวณร้านอาหารตอไม้ (ระยะทาง 12 กม.) จึงเลี้ยวขวาไปตามถนน มะเกลือใหม่ - บะใหญ่ ผ่าน บ.หนองไม้ตาย ร.ร. วังรางวิทยา บ.บุตาสง สถานีอนามัยบ้านน้ำซับ ฟาร์มโคนม จนถึงคลองชลประทานให้เลี้ยว ซ้ายผ่านเทศบาลตำบลตะขบ เมื่อถึงสี่แยกบ้านตะขบให้เลี้ยวซ้ายข้ามคลอง ชลประทานอีกครั้ง ขับไปตามถนน 2072 อีก 1 กม. จนถึงจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม (ระยะทางจากร้านตอไม้ถึงจิม ทอมป์สัน ฟาร์มประมาณ 30 กม.)
2. จากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี วังน้ำเขียว
ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 เป็นระยะทาง 280 กม. ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 2072 ผ่านคลังน้ำมันระยองเพียว เทคนิค ปักธงชัยและโรงเรียนบ้านปลายดาบจนถึงสี่แยกจุดตัดกับถนนเลียบคลองชลประทาน จึงข้ามคลองชลประทาน และ ตรงไปตามถนน 2072 ผ่านโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จิม ทอมป์สัน ฟาร์มจะอยู่ขวามือ (เป็นระยะทางประมาณ 20 กม.) 
3. การเดินทางจาก อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
จากนครราชสีมาถึง อ. ปักธงชัยเป็นระยะทาง 32 กม. โดยเริ่มจากใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ตรงไปถึงสี่แยก ลำพระเพลิง ให้เลี้ยวขวาตามเส้นทางไปเขื่อนลำพระเพลิง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) จนถึงสี่แยกจุดตัดกับ ถนน 2072 จึงเลี้ยวขวาข้ามคลองชลประทาน ผ่านโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จนถึง จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นระยะทาง ประมาณ 20 กม.