ภาพ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคา รายละเีอียด
ไร่สัณยา 2000 - 8000 178 หมู่ 10 บ้านแก่งแล่น ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์: 0 4280 1139
จำนวนห้องพัก 60 ห้อง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 2000 - 3000 อุทยานแห่งชาติภูเรือ ต.หนองบัว อ. ภูเรือ
จ. เลย 42160 จำนวนห้องพัก 7 ห้อง
โทรศัพท์: 0 4280 7624-5
แฟกซ์: 0 4289 9320
http://www.dnp.go.th
ภูกวี รีสอร์ท 1200 - 2500 200 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โทรศัพท์: 0 4289 9666, 08 9209 9229
08 9009 6446
จำนวนห้องพัก 20 ห้อง
http://phukawee.hi5.com
วรัญญารีสอร์ท 1000-12000 314 ม. 7ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ ภูเืรือ อ.ภูเรือ
จ.เลย
โทรศัพท์ 0-4289-9020 , 08-1379-2323
http://www.waranyaresort.com
ภูเรือ คันทรี โฮม 1000 - 3500 223 หมู่ 4 ถนนเลย - หล่มสัก ต.หนองบัว
อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 จำนวนห้องพัก 4 ห้อง
โทรศัพท์: 0 4289 9547 ,08 1935 8808
http://www.phuruacountryhome.com
บ้านสวนปิยะพร 1000 - 1500 138 ม.7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์: 0 4289 9092, 08 5000 6533,
0 4289 9109 จำนวนห้องพัก 4 ห้อง
http://www.bansuanpiyaporn.com
พิมพ์พร รีสอร์ท 1000 - 1500 99 หมู่ 2 บ้านหนองเสือคราง ต.หนองบัว
อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 จำนวนห้องพัก 8 ห้อง
โทรศัพท์: 0 4289 9152
ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ต 900 369 หมุ่ 7, ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย ำนวนห้องพัก 11 ห้อง
โทรศัพท์: 042 899 157 แฟกซ์: 042 899 588
http://www.phuphethillresort.com
ระเบียงภู โซน 1-2 800 - 3900 483 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย 42160 จำนวนห้องพัก 11 ห้อง
โทรศัพท์: 0 4289 9643,08 1785 6676
แฟกซ์: 0 42891334
http://www.rabiangphuresort.com
ระเบียงภูรีสอร์ทโซน 3 800 483 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ. ภูเรือ จ.เลย 42160
จำนวนบ้านพัก 11 หลัง
Phone: 0890173055 / ID line: sugarlanla
Email : rabiangphu@gmail.com
https://www.facebook.com/rabiangphuresort
นพรัตน์การ์เด้นท์ฮิลล์ 800 - 1500 184 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์: 0 4289 925 จำนวนห้องพัก 14 ห้อง
กรีนฮิลล์ รีสอร์ท 800-3000 โทร 081-184-4665 , 080-966-5333
http://www.greenhillresortphuruealoei.com
ระเบียงภูรีสอร์ท 700-2600 43 หมู่ 7 ทางขึ้นภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์ 089 708 3738 ,081 785 6676
http://www.rabiangphuresort.com
ภูเรือบุษบารีสอร์ท
แอนด์สปา
600-3600 184 ม.2 บ.หนองเสือคราง อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์ 0-4289-9299, 08-1871-3007
http://www.phuruabussaba.com
ไทเลย 300 ปี รีสอร์ท - 77 ม.5 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์ 083-127 3936
https://www.facebook.com/thailoei300years
ภูเรือเรือนไม้ รีสอร์ท 600 - 2000 471 หมู่ 7 บ้านภูเรือ ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ จ.เลย จำนวนห้องพัก 6 ห้อง
โทรศัพท์: 0 4289 9418,08 1954 2915
แฟกซ์: 0 4289 9418
http://www.phuruarounmairesort.com
ชัชฎาแกรนด์ รีสอร์ท 500- 4000 65 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์: 0 4289 9399, 0 4289 9258,
0 81841 4111 จำนวนห้องพัก 39 ห้อง
http://www.chatchadagrandresort.com
ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ท 500 - 1000 369 หมู่ 7 ถ.เลย-หล่มสัก ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์: 0 4289 9157, 0 4289 9588
แฟกซ์: 0 4289 9588 จำนวนห้องพัก 12 ห้อง
http://www.phuruaresortclub.com/resort
/phupetsing.html
ทับผาธาร 500-1200 109/2 ม.7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์ 0-4289-9243, 08-6029-4831
http://www.purua.com
ภูเรือ ชาเล่ท์ 500 - 120 110 หมู่ 4 บ้านหนองบง ต.หนองบัว
อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 จำนวนห้องพัก 33 ห้อง
โทรศัพท์: 0 4289 9012 ,0 4289 9201
แฟกซ์: 0 4289 9200
http://www.phuruaclub.com/resort
/phuruacharay.html
ภูเรือ รีสอร์ท 500 - 3000 163 หมู่2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โทรศัพท์: 0 4289 9048 แฟกซ์: 0 4289 9048
จำนวนห้องพัก 52 ห้อง
http://www.phuruaresort.com
ภูโขงรีสอร์ท 500-1500 129  หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 
( ข้างปั๊ม ปตท. )
โทรศัพท์ 082-1174217 ,086-2213379
http://www.phuruaresortclub.com/resort
/phukong.html
ริมเขา 500-1000 ที่พัก 24 ชม.&ลานกางเต๊นท์
ที่อยู่ 118 หมู่ 8  บ้านสันติสุข  ต.หนองบัว อ.ภูเรือ  จ.เลย  42160

Tel. 081-8712875, 0986057528
https://www.facebook.com/RimKao
กรสวรรค์ ภูเรือ โฮม 450-900 229 หมู่ 6 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย 42160 จำนวนห้องพัก 7 ห้อง
โทรศัพท์: 08 1545 5667
http://www.kornsawan.com
ริมทุ่งรีสอร์ท 400-3000 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1954-6373
http://rimtung-phurua.com/
ยอดเขา รีสอร์ท 350 - 5,000 118 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย 42160 จำนวน 19 ห้อง
โทรศัพท์ 0 4289 9161, 08 6220 4762
http://www.phuruaclub.com/resort
/yodkow.html
ภูเรือเกสท์เฮาส์ 350 -1000 ริมถนนก่อนถึงภูเรือ 2 กม.
โทร.0845145214
http://www.phuruaguesthouse.com
ภักดีมิตร รีสอร์ท 300 - 3,000 109 หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 0 4289 9118, 0 4289 9246
จำนวน 20 ห้อง
http://www.phuruaclub.com/resort
/pakdee.html
ภักดีมิตร รีสอร์ท 300 - 700 109 หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
จำนวนห้องพัก 12 ห้อง
โทรศัพท์: 0 4289 9118, 0 4289 9246
ภูเรือคันทรีฮิลล์รีสอร์ท กม.42 บ้านห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์ 0-4280-9502, 08-1729-8681
http://www.phuruaclub.com/resort
/phuruacontry.html
แม่คะนิ้งรีสอร์ท   296 ม.4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์ 0-4289-9463, 08-7094-2189
http://www.phuruaclub.com/resort/
maekaning.html
สบันงารีสอร์ท ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
โทร 0-4289-9278, 08-9618-3778
รุจิรินทร์รีสอร์ท ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
0-4289-9156, 08-7220-7507
http://www.phuruaclub.com/resort
/rutjarin.html
ไร่สานตม บ้านภูล้อม   ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จ.เลย อยู่แยกระหว่าง
ก.ม 36-37 เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
800 เมตร โทรศัพท์: 08 9529 3773
http://www.phulom.com
บ้านธงชัย 410 ม.7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท์ 0-4289-9116, 08-7222-4355
http://www.phuruaclub.com/resort
/bantongchai.html
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามราคาจากโรงแรม รีสอร์ท อีกครั้ง
**หากต้องการแนะนำโรงแรม รีสอร์ท ของท่านสามารถแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ webmaster@paiduaykan.com