สถานที่ บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียว ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เป็นพรรณไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพียงปีละครั้งเท่านั้น ในช่วงต้นฝน ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม และจะเริ่มแทงหน่อดอกในช่วงต้นเดือน มิถุนายนสีของดอกกระเจียวจะออกสีชมพูอมม่วง ชูช่อพริ้วไสวไปตามสายลมหนาว นอกฤดู ปูพรม ด้วยผืนหญ้าสีเขียว ชุ่มช่ำด้วยหยาดน้ำค้าง อาบฉากหลังด้วยม่านสายหมอก ในยามรับรุ่งอรุณของวันใหม่ จึงเหมาะแก่การขึ้นเยือนบนผืน ทุ่งดอกกระเจียวขนาดใหญ่กว่า 1000 ไร่ การเข้าไปยังทุ่งดอกกระเจียว ท่านต้องนำรถไปจอดที่ลาน จอดรถขนาดใหญ่ซ้ายมือก่อนถึงอุทยานฯ 500 ม.หรือนำรถจอดบริเวณลานจอดรถที่ทางอุทยานฯ จัดให้ แล้วจึง นั่งรถสองแถวท้องถิ่นที่จอดรอรับนักท่องเที่ยวบริเวณทางเข้าอุทยานฯ โดยรถจะจอด ให้ท่านลง ณ.จุดท่องเที่ยวต่าง ๆและท่านสามารถ ขึ้น-ลง รถคันใด ๆ ก็ได้ โดยขากลับลงมา รถฯ จะส่งท่านยังจุดเดิมที่ท่านขึ้นครั้งแรก ข้อมูลโดยละเอียดคลิ๊ก ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน
ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาน
เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน
เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน
ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวอีก 1 แห่ง ของ จังหวัดชัยภูมิ ที่สวยงามอีก หนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ มีทุ่งดอกกระเจียว เบ่งบานชูช่ออยู่หลายทุ่ง ด้วยกัน นอกจากดอกกระเจียวสีชมพูที่เราจะได้เห็นกันแล้วยังมี ทุ่งดอกกระเจียวขาว ให้เราได้ชมกันอีกด้วย ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอ หนองบัว ระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 199,375 ไร่ในช่วงเทศกาลดอกกระเจียวบานทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช้ากว่า อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เมื่อเที่ยว ทุ่งดอกกระเจียวที่ป่าหินงามในช่วงเเดือน มิ.ย.-ก.ค. แล้ว ยังมาเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติไทรทองได้อีกในช่วง ก.ค.-ส.ค.
ข้อมูลโดยละเอียดคลิ๊ก ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook